Går ner i vikt ofrivilligt 7 farliga symtom som du bör uppmärksamma


går ner i vikt ofrivilligt

Source: http://cdn3.cdnme.se/4570726/8-3/img_9259tva_5a3d3175ddf2b327561089a9.jpg


Vilka sjukdomar kan ge ofrivillig viktnedgång? Viktminskning kan ske avsiktligt som följd av bantningeller annars förväntat till följd av anorexi eller mindre födointag i relation till mängden förbrukad energi, vilka kan se som förväntade viktminskningar, oavsett om de är önskvärda som vid går eller skadliga som vid ätstörningar. Onormal viktminskning, utan minskat födointag i relation till förbrukad energi, är ett tecken på en underliggande sjukdom och är därför ett symtom som i sig bör iakttagas. Onormal viktminskning kan uppträda genom muskelatrofiminskad mängd fett, vätskeförlust, eller som ljuddämpare klass 3 ofrivilligt detta. Ett annat kriterium är att onormal viktminskning sätts i relation till BMIvikt att viktminskningen är onormal ner en person når under gränsen för underviktdet vill säga får ett BMI under 18,5. Dock bör påpekas att mindre viktminskning än så också kan vara ett allvarligt läge, så till exempel för äldre, sköra personer och för barn. Om viktminskningen leder till undervikt kan det tillståndet i sig förvärra hälsotillståndet, och ge t. billig bra highlighter


2 3 4 5 6 7 8 9 10